پرداخت الکترونیک سپهر

کسب رتبه دوم بهبود شاخص اثربخشی توسط مبنا کارت آریا

مبنا کارت آریا تابستان ۹۷ را با ارتقای جایگاه عملکردی به پایان برد.

به گزارش روابط عمومی مبنا کارت آریا، این شرکت طی شهریور ماه گذشته در شاخص‌های کلیدی حوزه پرداخت الکترونیک موفق عمل کرده و جایگاه خود را ارتقا داد.

مبنا کارت در زمینه کارتخوان‌های کم‌تراکنش یا فاقد تراکنش نیز طی شهریور ماه موفق عمل کرده ‌است؛ سهم این شرکت در کارتخوان‌های کم یا بدون تراکنش از ۳۷.۴۷ درصد در مرداد ماه به ۳۶.۶۵ درصد در شهریور ماه کاهش پیدا کرده‌ است.

به این ترتیب اصلا جای تعجب نیست که شرکت مبنا کارت آریا موفق شده‌ باشد شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فعال را از ۰.۴۴۳ در مرداد ماه به ۰.۵۰۱ در شهریور ماه سال جاری ارتقا دهد و به این ترتیب رتبه دوم را در میان شرکت‌های پرداختی از لحاظ مقدار بهبود شاخص اثرگذاری کسب کند.

علاوه بر این در شرایطی که طی شهریور ماه گذشته تعداد تراکنش‌های کارتخوان‌ها در اغلب شرکت‌های پرداخت الکترونیک با افت مواجه بود، مبنا کارت آریا توانست تعداد تراکنش‌ها را بر روی کارتخوان‌های خود بدون تغییر حفظ کند.

این در حالی است که سهم کارتخوان‌های مبنا کارت از نظر ارزش در شهریور ماه نسبت به ماه قبل افزایش نیز یافته است.

پیمایش به بالا