پرداخت الکترونیک سپهر

بر اساس جدیدترین گزارش سال شاپرک، مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شبکه پرداخت کشور، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر موفق شده است در شاخص سهم مبلغی تراکنش، بالاترین میزان رشد را در میان شرکت‌های پرداخت الکترونیک کشور به خود اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر، گزارش سال شاپرک حاکی از آن است که شاخص مبلغ تراکنش در سال ١۴٠٢ در کل صنعت پرداخت معادل ۳۲/۹۹درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و پرداخت الکترونیک سپهر نیز در این سال موفق شده است با ۱/۷۷درصد رشد در این شاخص، بیشترین میزان رشد در صنعت پرداخت کشور را به خود اختصاص داده و رتبه اول رشد مبلغی را به دست آورد.
کسب مقام اول رشد در شاخص مبلغی توسط پرداخت الکترونیک سپهر در حالی اتفاق افتاده است که این شرکت، در شاخص‌های سهم مبلغ تراکنش‌ ابزار پذیرش اینترنتی، سهم مبلغ تراکنش خرید و سهم ابزار پذیرش اینترنتی تراکنش‌دار نیز به ترتیب با ۵/۱۹، ۱/۸۳و ۸/۳۳درصد رشد، توانسته است بالاترین میزان رشد را در بین دوازده شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کشور را در سال ١۴٠٢ ثبت نماید.
استمرار رشد این شرکت در سال ١۴٠٢ در صنعت پرداخت، منجر به جهش این شرکت به جایگاه هفتم بازار با سهمی برابر ۵/۶۱درصد شد و با حفظ این روند، بالاترین رتبه رشد در سهم مبلغ تراکنش را به دست آورده است.
پرداخت الکترونیک سپهر در سال ١۴٠٣ نیز برنامه رشد خود را برمبنای توسعه محصولات خاص نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، هدف‌گذاری خلق ارزش در بازار اصناف هدف، توسعه اکوسیستم و زیرساخت‌های فین‌تکی تدوین نموده و تصمیم دارد همچنان با استمرار رکوردشکنی‌های خود در این صنعت شگفتی‌ساز باشد.
 

پیمایش به بالا