پرداخت الکترونیک سپهر

برندگان ۱۸ مرداده ماه

برندگان ۱۸ مرداده ماه جشنواره سپهری شو به شرح ذیل هستند:

نام و نام خانوادگی   شهر

فرهاد صیام دوست   عسلویه

محمدرضا عزتی      کرج

عظیم افتخاری         چوبر

محمد سلیمی و رضا مرادی     مشهد

ابراهیم صفیاری      تهران

مهران مهریار مهرداد فرودستان دستجردی             اصفهان

علیرضا نصیری      رویان

علی امیری خواه      قم

سیدهاشم میرعبدالهی حسناتی قاضیانی    تهران

نرگس برقیان پوردشتی            بوشهر

پیمایش به بالا