مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر خبر داد: بازگشت ۱۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به اکوسیستم پرداخت

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر خبر داد: بازگشت ۱۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به اکوسیستم پرداخت بیشتر بخوانید »