با حضور مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت صمت تقدیرنامه واحد نمونه تولید نرم افزار کشور به پرداخت الکترونیک سپهر اهدا شد

با حضور مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت صمت تقدیرنامه واحد نمونه تولید نرم افزار کشور به پرداخت الکترونیک سپهر اهدا شد بیشتر بخوانید »