یکی دیگر از دستاوردهای پرداخت الکترونیک سپهر به ثمر نشست: رونمایی از ۱۶۸۶ خط خدمات کشوری شرکت پرداخت الکترونیک سپهر

یکی دیگر از دستاوردهای پرداخت الکترونیک سپهر به ثمر نشست: رونمایی از ۱۶۸۶ خط خدمات کشوری شرکت پرداخت الکترونیک سپهر بیشتر بخوانید »