پرداخت الکترونیک سپهر

اسامی برندگان ۱۵ مرداد

 

 

 

 

برندگان ۱۵ مرداد  ماه به شرح ذیل هستند:

نام و نام خانوادگی   شهر

اسحاقعلی مهدوی     بوشهر

اسماعیل اشراقیان بروجنی      بروجن

مجید نجاتی پیکانی  تهران

عرازمراد ممی زاده گنبدکاووس

عیسی چنارانی         نیشابور

اسماعیل موسی زاده زنجان

علی نادری               تهران

مرضیه حرآبادی فراهانی        تهران

رضا پیروی             تهران

امین فاضلی             بابلسر

پیمایش به بالا