پرداخت الکترونیک سپهر

انعقاد تفاهم نامه پرداخت الکترونیک سپهر با شرکت خدمات انفورماتیک راهبر

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر و شرکت خدمات انفورماتیک راهبر با هدف توسعه ی خدمات فین تک لجستیک،تفاهم نامهی همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر؛در این جلسه که دکتر حمزه آقابابایی مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر،آقای حمیدرضا نائینی (مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر)،مهندس رضوان مدنی (معاون فناوری اطلاعات) و آقای آقامحمدی(رئیس اداره ی خدمات نوین) بانک معظم صادرات ایران حضور داشتند؛دکتر آقابابایی بر لزوم توسعه ی خدمات فنی با هدف تکریم ارباب رجوع و بهره گیری از دستاوردهای روز فناوری تاکید کرد.

 

 

 

 

پیمایش به بالا