پرداخت الکترونیک سپهر

جهش پرداخت الکترونیک سپهر در پنج مؤلفه شاپرک

۱/۱۵ %+  ؛ بالاترین رشد سهم مبلغ در تیرماه

طبق آخرین آمار گزارش اقتصادی شاپرک در تیر ماه ۱۴۰۲، در شاخص سهم از کل مبلغ تراکنشها، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با رشد ۱.۱۵ درصدی نسبت به ماه خرداد، به رقم ۴.۹۷ درصد دست یافت تا این شرکت بیشترین میزان رشد را در بین دوازده شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت به خود اختصاص دهد.

همچنین در شاخص سهم از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی، این شرکت با بیش ترین رشد به میزان ۶.۰۴ درصد نسبت به خرداد ماه، به عدد ۱۱.۴۷ درصد (معادل ۱۹۶ هزار میلیارد ریال افزایش) دست پیدا کرد تا بار دیگر این شرکت با دو پله صعود، رتبه چهارم را کسب نماید.

پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص های  سهم از مبلغ تراکنشهای خرید، پرداخت قبض و خرید شارژ به ترتیب با رشدی معادل ۱.۱۴ درصد و۱.۸۷ درصد ، بیشترین میزان رشد در میان شرکت های صنعت پرداخت را  به دست آورده است.

شایان ذکر است شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با رشد ۰.۸۴ درصدی، بالاترین میزان افزایش سهم ابزارهای تراکنش­دار اینترنتی را از آن خود نموده تا این شرکت مجموعاً در تیر ماه ۱۴۰۲ با رشد در پنج شاخص بر اساس گزارش اقتصادی شاپرک، جایگاه نخست را در کسب بیش ترین تعداد شاخص های رشد به خود اختصاص دهد.

 

پیمایش به بالا