پرداخت الکترونیک سپهر

+۲.۴۳؛ بالاترین رشد سهم مبلغ تراکنش اینترنتی

استمرار سپهر در تصاحب سهم بازار IPG

طبق آخرین آمار گزارش اقتصادی شاپرک در آبان ۱۴۰۲، سهم تراکنش­های اینترنتی پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص مبلغ با رشد ۲.۴۳ درصدی نسبت به ماه مهر به عدد ۱۱.۹ درصد معادل ۲۲.۲ همت رسید تا این شرکت بار دیگر بالاترین میزان رشد در مبلغ تراکنش­های اینترنتی را بین دوازده شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت به خود اختصاص دهد.

+2.43؛ بالاترین رشد سهم مبلغ تراکنش اینترنتی
به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر، بررسی­ها نشان می­دهد که سپهر در شاخص سهم بازار تراکنش­های اینترنتی نسبت به آبان سال گذشته، با افزایش ۱۵۰ درصدی معادل ۴.۰۹ درصد سهم بازار و مبلغ ۱۳.۲ همت رشد داشته است.
این رشد طی یکسال اخیر مستمر بوده و در جهش این شرکت به جایگاه هفتم بازار با سهمی برابر ۵.۷۵ درصد نقش مؤثری را ایفا نموده است.

پیمایش به بالا