پرداخت الکترونیک سپهر

رونمایی از سامانه سیستم یکپارچه منطقه آزاد ارس

سامانه سیما با همکاری شرکت #پرداخت_الکترونیک_سپهر و بانک صادرات ایران منطقه آزاد ارس بهره برداری شد
به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر، این شرکت با همکاری بانک صادرات ایران و منطقه آزاد ارس از سامانه یکپارچه مالی در حوزه بانک و پرداخت رونمایی نموده اند .

رونمایی از سامانه سیستم یکپارچه منطقه آزاد ارس

این سامانه علاوه بر ارائه پایانه های اندرویدی و نرم افزارهای ارزش افزوده اصناف و سایر ذینفعان منطقه آزاد ارس در بخش خصوص و نیمه خصوصی و در آینده تمامی ارکان منطقه آزاد، دارای شبکه یکپارچه مالی متمرکز بر کیف پول دیجیتال همچون باشگاه کسب و کار و سامانه گزارشات خاص منطقه خواهد شد و کلیه نیازمندی های منطقه ارس را مرتفع می نماید.
این سامانه با همکاری شرکت آکوبار اوج و پرداخت الکترونیک سپهر و با محوریت اپلیکیشن پاسینو پیاده سازی گردیده است.

پیمایش به بالا