پرداخت الکترونیک سپهر

بازدید مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر از دفاتر استانی بوشهر و یزد

بازدید مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر از دفاتر استانی بوشهر و یزد

بوشهر و یزد مقصد های بعدی سفر های استانی مدیریت عامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر بودند. بازدید از دفتر استانی وگفتگو با نیروهای شرکت در استان بوشهر و همچنین جلسه هم اندیشی با مدیر سرپرستی بانک صادرات استان بوشهر از اقدامات این سفر بود. در این نشست تاکید جناب آقای حیدری بر افزایش تعاملات بین بانک و شرکت و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود طرفین در جذب منابع تا پایان سال ۱۴۰۲ بود. گزارشات عملکرد شرکت توسط مهندس امیدوار در این جلسه عنوان و دکتر آقابابایی به بیان برنامه های شرکت تا پایان سال در این نشست پرداختند.

بازدید مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر از دفاتر استانی بوشهر و یزد
در ادامه این سفرها، با حضور مدیریت محترم عامل، معاونت عملیات و معاونت هماهنگی و امور اجرائی شرکت در دفتر استان یزد ضمن رصد عملکرد همکاران شرکت و ابلاغ برنامه های آتی، دیداری با نیروهای پشتیبان استان داشتند. همچنین دکتر آقابابایی در سرپرستی بانک صادرات استان یزد جلسه ای با جناب آقای پورسعید برگزار و در خصوص ارائه گزارش و برنامه های شرکت در این استان به تبادل نظر پرداختند. در این جلسه مدیر سرپرستی بانک صادرات ضمن رضایت از عملکرد دفتر در استان بر نقطه قوت شرکت در قیاس با رقبا به جهت استفاده از تجهیزات به روز در جذب مشتریان جدید اشاره و همکاری بانک در این مسیر را اعلام نمودند.

پیمایش به بالا